• Davet
 • Düzenleme Kurulu
 • Bilimsel Kurul
 • Bildiri Kitabı
 • Kongre Ana Konuları
 • Bilimsel Program
 • Genel Bilgiler
 • Önemli Tarihler
 • Bildiri Özeti Kuralları
 • İletişim

 • Kongre Geri Sayım:

 • Toplam Ziyaretçi:


 • Hava durumu tahmini
  Antalya


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ 16 NİSAN - 17 AĞUSTOS 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR

 

III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel,Lara-Antalya
11-14 Ekim 2018

Davet

"III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi" Kongresi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı'nın düzenleyeceği organizasyon ile 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında; akademisyenler ve araştırıcılar tarafından sunulacak sözlü ve poster bildiriler ile hayvancılıkta üretim alt sektörleri itibariyle mevcut durum ve sorunların tartışılacağı, güncel bilgiler ile geleceğe dönük çözüm önerilerinin paylaşılacağı oturumların yer alması planlanmaktadır.

Hayvancılığa yönelik ekonomik ve sosyal politikalarda verimlilik, izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması yanı sıra sektörel rekabet gücünün artırılması da temel hedef olarak ele alınmalıdır. Bu çerçevede, hayvancılıkta gelişimi yavaşlatan risk ve darboğazları aşacak etkin tedbirler almak ve sektörde atılım yaratmak adına yeni fırsatlar ve stratejiler belirlemek günümüz politikaları açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye hayvancılık sektörünün üretimden tüketime kadar tüm yönleriyle ele alınacağı kongremiz geniş katılımlı ve sektörel etkileri düşünüldüğünde yaygın etkisi yüksek bir organizasyon olacaktır.

Türkiye'de hayvancılık politikaları, işletme ekonomisi, hayvan sağlığı ekonomisi, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, su ürünleri ve arıcılık gibi üretim alt sektörlerine ilişkin analizler, Avrupa Birliği-Türkiye hayvancılığı, hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği, hayvansal ürünler pazarlaması ve üretici örgütlenmesi, sürü yönetimi ve klinik işletmeciliği, sürdürülebilir hayvancılık ve kırsal ekonomik kalkınma gibi başlıkların yanı sıra yetiştiricilik, biyoistatistik, genetik ve hayvan besleme gibi konularda da bilimsel çalışmaların yer alacağı kongremizde siz değerli bilim insanlarını ve sektör paydaşlarını aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız.

Kongremiz duyurusunun kurumunuz bünyesinde yapılması hususunda yardım ve katkılarınızı bekler, en derin saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Kongre Başkanı


ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN (Erciyes Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Abdullah İNCİ (Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı)


ONUR KURULU

Prof. Dr. Sadi ARAL (Emekli Öğretim Üyesi)


DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ (Üye)
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (Üye)
Doç. Dr. Akın YAKAN (Üye)
Mehmet KÜÇÜKOFLAZ (Sekreterya)
Burak Rahmi YALÇIN (Sekreterya)
BİLİM KURULU

Prof. Dr. Engin SAKARYA (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Yavuz CEVGER (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ (Adnan Menderes Üni, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. İsmayil Safa GÜRCAN (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Erol BAYTOK (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Kaan M. İŞCAN (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Yusuf Konca (Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Yılmaz ARAL (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ (İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Pınar DEMİR (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Erol AYDIN (Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Ferit CAN (Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL (Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi).

Doç. Dr. Akın YAKAN (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi) .

Doç. Dr. M. Ulaş ÇINAR (Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Doç. Dr. Korhan ARSLAN (Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi)

KONGRE ANA KONULARI

Hayvancılık Politikaları

İşletme Ekonomisi

Hayvan Sağlığı Ekonomisi

Alt Sektör Analizleri

Hayvansal Ürünler Pazarlaması Ve Üretici Örgütlenmesi

Sürü Yönetimi Ve Klinik İşletmeciliği

Avrupa Birliği-Türkiye Hayvancılığı

Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği

Sürdürülebilir Hayvancılık Ve Kırsal Ekonomik Kalkınma

Ekonometri Ve İstatistik Analiz Yöntemleri

Genomik Hayvancılık

Hayvan Besleme Uygulamaları

Hayvan Refahı Ve Davranışları

Alternatif Üretim Sistemleri

Ürün Kalitesi, İşlenmesi Ve Güvenliği

Çevre Ve Yönetim
III. ULUSAL HAYVANCILIK KONGRESİ
BİLİMSEL PROGRAM

12 Ekim 2018 Cuma, Saat 9.30
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşmaları

AÇILIŞ KONFERANSI, 10.00-10.30
Prof. Dr. Engin SAKARYA: AVRUPA BİRLİĞİ’NE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE KIRMIZI ET PİYASASININ SIĞIR VE DANA ETİ ORTAK PİYASA DÜZENİNE UYUM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

10.30-10.50 Çay-Kahve Molası
Birinci Oturum
12 Ekim 2018 Cuma, Saat: 10.50-12.30

                                                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin SAKARYA

Saat/Bildiri Başlığı

Sunum Yapan Kişi

10.50-11.10 "TÜRKİYE'DE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATI"

Ergün TUĞLUK

11.10-11.30 “VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İTHAL ETE BAKIŞ AçILARI1

Erol AYDIN

11.30-11.50 “KIRMIZI ET ÜRETİM SÜRECİNDE YER ALAN ÜRETİCİLERİN DURUM ANALİZİ1

Berrin ŞENTÜRK

11.50-12.10 “GÜçBİRLİĞİ KESİMHANESİNDE 2014-2018 YILLARI ARASI GERçEKLEŞTİRİLEN KESİMLERİN SICAK KARKAS VERİLERİNİN BURDUR İLİ AçISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ1

 

Cumhur AKIN

12.10-12.30 “KIL KEçİSİ VE SAANEN × KIL KEçİSİ MELEZİ (F1 VE G1) OĞLAKLARIN BESİ PERFORMANSI VE ET YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU1

Akın YAKANYemek 12.30-14.00

İkinci Oturum
12 Ekim 2018 Cuma, Saat: 14.00-16.00

                                                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ

Saat/Bildiri Başlığı

Sunum Yapan Kişi

14.00-14.20 “SÜTÇÜ MANDA VE SIĞIRLARDA ÜRETİM PERFORMANSININ TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ”

Hasan ÇİÇEK

14.20-14.40 “SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE ÜRETİCİLERE VERİLEN TEKNİK EĞİTİMİN MASTİTİS İNSİDENSİ ÜZERİNE ETKİSİ”

Hakan MURAT

14.40-15.00 “SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KREDİ KULLANIMI VE İŞLETMELER ÜZERİNE ETKİLERİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ”

Mehmet Saltuk ARIKAN

15.20-15.40 “SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SAĞIMCININ VERİMLİLİK VE İŞLETME GELİRİNE ETKİSİ”

Mehmet KÜÇÜKOFLAZ

15.00-15.20 “HAYVANCILIKTA YAVRU KAYIPLARI VE EKONOMİK ÖNEMİ”

Savaş SARIÖZKAN

15.40-16.00 “HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE İŞGÜCÜ MEMNUNİYET DÜZEYİ VE SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI”

Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ

16.00-16.15 Çay-Kahve Molası

16.15-17.00 Poster Bildirilerin İncelenmesi
Üçüncü Oturum
13 Ekim 2018 Cumartesi, Saat 9.30-12.00

                                                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Saat/Bildiri Başlığı

Sunum Yapan Kişi

9.30-9.50 “ORGANİK TAVUK ETİ SATIN ALMA TERCİHİNİ ETKİLEYEN ALGI DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ”

Ferhan KAYGISIZ

9.50-10.10 “ANKARA’DA İKAMET EDEN SURİYELİ MÜLTECİLERİN HAYVANSAL ÜRÜN TÜKETİM YAPISI VE ALIŞKANLIKLARI”

Jaffan DAYOUB

10.10-10.30 “KANGAL ÇOBAN KÖPEĞİ ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ”

Hakan MURAT

10.30-10.45 Çay-Kahve Molası

10.45-11.05 “TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK EKONOMİSİ DERSİNİN MEVCUT DURUMU, VETERİNER HEKİMLERİN DERS İLE İLGİLİ MEMNUNİYET, TALEP VE BEKLENTİLERİ”

Oğuz ALTIN

11.05-11.25 “DİŞİ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA FARKLI YEMLEME ORANLARININ PERFORMANS VE ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİSİ”

Hakan AYKAN

11.25-11.45 “TÜRKİYE’DE SUNİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ VE SPERMA ÜRETİMİ’NİN GELİŞİMİ”

Serpil SARIÖZKAN

11.45-12.00 “HELAL GIDA ANLAYIŞININ EKONOMİK TEMELLERİ”

Seyfettin TUNCEL

 

Yemek 12.00-13.30
Dördüncü Oturum
13 Ekim 2018 Cumartesi, Saat 13.30-15.10

                                                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz ARAL

Saat/Bildiri Başlığı

Sunum Yapan Kişi

13.30-13.50 “KAYITDIŞI İSTİHDAMDA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRLERİNİN ROLÜ”

Mehmet Ferit CAN

13.50-14.10 “TÜRKİYE’DE HAYVANSAL ÜRETİM: ÇÖZÜLEMEYEN TEK BİLİNMEYENLİ DENKLEM”

Aytekin GÜNLÜ

14.10-14.30 “AB ORTAK PİYASA DÜZENİ ÇERÇEVESİNDE REKABET POLİTİKASININ İŞLEYİŞİ VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDEKİ REKABETE GENEL BAKIŞ”

Engin SAKARYA

14.30-14.50 “TÜRKİYE VE AB’DE TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN TANIMLANMASI (TİPOLOJİ) VE YAPISAL DURUMU”

Muharrem SATAR

14.50-15.10 “ORTAK TARIM POLİTİKASINDA HAYVANSAL ÜRÜNLERİN YERİ”

Halit ÇINAR

 

15.10-15.30 Çay-Kahve Molası
Beşinci Oturum
13 Ekim 2018 Cumartesi, Saat 15.30-17.00

                                                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Saat/Bildiri Başlığı

Sunum Yapan Kişi

15.30-15.50 “MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKONOMİK ÖNEMİ”

Yılmaz ARAL

15.50-16.10 “HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI”

Özkan ASLAN

16.10-16.30 “GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNİN HAYVANCILIK YATIRIMLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”

Fatma İŞ

16.30-16.50 “KASTAMONU İLİNDE HAYVANCILIĞIN YERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE SORUNLARI”

Murat POLAT

 

16.50-17.00 Çay-Kahve Molası

KAPANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz CEVGER
17.00-18.00 Kongre’nin Değerlendirilmesi ve Gelecekte Planlanan Çalışmalar
Ödül Töreni ve Kapanış
Kongre Tarihi ve Yeri
3. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Venezia Palace Deluxe Resort Hotel/Lara-Antalya’da gerçekleşecektir.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

Kayıt Ücretleri
Kongre kayıtları web sitesinde ilan edilen ücret detaylarına uygun olarak kongre öncesinde ve kongre sırasında yapılabilecektir.

Otel Rezervasyonları
Otel rezervasyonları, otellerin müsaitlik durumuna göre kongre öncesinde 10 Ekim 2018 tarihine kadar alınacaktır. Taleplerin konfirmesi ödemenin tamamlanmasıyla verilecektir.

İptal ve İade Koşulları
Kayıt ve konaklama iptal ve iade koşulları ile ilgili detaylı bilgi kayıt – konaklama sayfalarında belirtilmiş olup, bunların dışında bir uygulama söz konusu olmayacaktır.

Kayıt ve Danışma Masası

Kayıt ve danışma masaları Venezia Palace Deluxe Resort Hotel’de 11 Ekim 2018 günü açılacak ve tüm bilimsel program süresince açık olacaktır.

Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve sponsor firma temsilcilerinin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Katılım Belgesi
Katılım belgeleri kongrenin son günü Venezia Palace Deluxe Resort Hotel’de bulunan kayıt masasından dağıtılacaktır. Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcılar sertifikalarını info@hayvancilikekonomisi2018.com adresine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da temin edebilirler.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre tarihleri
11-14 Ekim 2018
Bildiri Gönderim Tarihi
16 Nisan - 17 Ağustos 2018
Bildiri Değerlendirme Sonuçları
3 Eylül 2018

HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Özetin yazılı olduğu bilgisayar dosyası Microsoft Word belgesi şeklinde kaydedilmeli ve dosyaya bildiriyi sunan yazarın soy ismi ile sunu başlığının ilk dört kelimesi şeklinde isim verilmelidir.
 • Sayfa kenarları dörtkenarda 2,5 cm’ye ayarlanmalıdır.
 • Özetler hem Türkçe, hem İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Özetler toplamda 500 kelimeyi veya bir sayfayı geçmemelidir.
 • Özet metni tek satır aralıklı, 11 punto ve Arial yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Paragraflar arasında 1.5 boşluk olmalıdır.
 • Hizalama ‘’iki yana yasla’’ şeklinde olmalıdır.
 • Özet başlığı büyük ve kalın harflerle yazılmalı, yazarların isimleri; baş harfler büyük diğerleri küçük ve kalın harfle yazılmalı ve sunan yazarın isminin altı çizilmelidir.
 • Yazarlara ait kurum bilgileri üst simge ile numaralandırılmalı ve bu bilgiler isimlerin altında verilmelidir.
 • Araştırma makalesi özetleri alt başlıkları Giriş (Introduction), Materyal ve Metot (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) şeklinde olmalıdır.
 • Derleme özetleri alt başlıkları Giriş (Introduction), varsa konu alt başlıkları (Subtitles) ve Sonuç (Conclusion) şeklinde olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler; alfabetik sıra ile özet metnin altına en fazla 5 adet olarak eklenmelidir.
 • Özette şekil ve tablo yer almamalıdır.
 • İlk yazar veya ortak yazarlardan birinin mutlaka Kongre’ye katılması gerekmektedir.
 • Bildiri sunacak kişi, 17.08. 2018 tarihine kadar kongreye kayıt yaptırmalıdır.
 • Bildiriler kayıt ücreti ödendikten sonra özet kitapçığında yayınlanacaktır. Zamanında yatırılmayan kayıt ücretleri nedeniyle bildiriler program ve kongre kitapçığında yer almayacak ve bildiri ile ilgili katılım belgesi verilmeyecektir.
 • Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Özetleri belirtilen formatta hazırlanarak hayeko2018@gmail.com mailine gönderilmelidir. Özetler son gönderim tarihinden önce yukarıdaki kurallara uygun şekilde iletilmiş olmalıdır.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır. Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Posterler, 70X90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
 • Posterler 2 metreden rahatça okunabilecek şekilde, mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Poster bildirilerinde Giriş, Materyal ve metot, Bulgular ve Sonuç başlıkları olmalıdır.
Bildiri kuralları yakında yayınlanacaktır.
Kayıt için tıklayınız

Katılım Ücretleri

Katılımcı Kayıt Ücretleri
Öğretim Elemanları ve Diğer Araştırmacı
300 ₺
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi
200 ₺
Dış Katılımcı Ücreti (Günlük 09:00-18:00 Saatleri Arası)
400 ₺
Dahil Hizmetler
Bilimsel programlara katılım, kahve molaları, öğle yemeği, kongre çantası, katılım sertifikası, bildiri kitabı, KDV

* Verilen fiyatlara KDV dahildir. Lütfen ücreti yatırdığınıza ilişkin dekontu info@hayvancilikekonomisi2018.com adresine göndermeyi unutmayınız.

Kongre Konaklama Ücretleri

Oda Seçeneği Fiyatı
Tek Kişilik Oda (3 Gece 4 Gün, Kişi başı,Ultra Her şey dahil)
900,00 ₺
Çift Kişilik Odada Kişi Başı Ücret (3 Gece 4 Gün, Kişi başı,Ultra Her şey dahil)
600,00 ₺
Dahil Hizmetler
3 gece ultra her şey dahil konaklama ve KDV dahildir.

* Verilen fiyatlara KDV dahildir. Lütfen ücreti yatırdığınıza ilişkin dekontu info@hayvancilikekonomisi2018.com adresine göndermeyi unutmayınız.
Kongre katılımcılarının paket olarak (3 gece - 4 günlük) konaklama yapması gerekmektedir.

İPTAL ŞARTLARI

İptal Şartları
15 Temmuz 2018 tarihine kadar
Yatırılan ücretin %50 si iade edilir.
20 Temmuz 2018 tarihinden sonra
Herhangi bir iade yapılmaz.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, yukarıda bağlantısı verilen “Katılım ve Genişletilmiş Bildiri Özet Formu”nu doldurarak en geç 15 Mart 2017 tarihine kadar Kongre Bilimsel Sekreterliği elektronik posta (hayvancilikekonomisi2016@kafkas.edu.tr) adresine göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda Kongre Bilimsel Sekreterine telefonla ulaşmanız mümkündür (+90 474 2426807/5099 ya da +90 555 5531548).

Yazar/ların, genişletilmiş bildiri özeti hazırlamak için aşağıdaki kuralları izlemelerini rica ederiz.

• Yazarların genişletilmiş bildiri özet metinleri özenle ve dikkatlice hazırlamaları önemle rica olunur. Dil kullanımındaki problemlerin yanı sıra, yazım ve dilbilgisi hataları yazarların sorumluluğundadır.

• Genişletilmiş bildiri özetleri Türkçe bildiri başlığı, yazar isimleri (Akademik unvanı olmadan yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın isminin altı çizilmelidir), kurum bilgileri, Tablo ve Şekiller ile Kaynaklar dışında en az 2500-3500 kelime (tek satır aralığında 5-6 sayfa) arasında olmalıdır. Genişletilmiş bildiri özeti içeriği araştırmalar için GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ, KAYNAKLAR sıralamasıyla derlemeler için ise GİRİŞ, YAZARIN KONUYLA İLGİLİ BELİRLEYECEĞİ BAŞLIKLAR, SONUÇ, KAYNAKLAR şeklinde yazılmalıdır. Gerekirse tablolar ve şekiller dâhil edilebilir. Tablo ve şekil sayısı toplamda 2’den fazla olmamalıdır. Bildiri geniş özet metinlerinin yazım formatı Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi kurallarına (http://vetdergi.kafkas.edu.tr/tr/Yazim.html) uygun olarak düzenlenmelidir.

• Bildirilerin kabulüne ilişkin bilgilendirme sonrası kongre kitabının basımı için yazarlardan en az bir tanesinin 15 Mart 2017’ye kadar kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

 • Hayvancılık Politikaları
 • Hayvancılık Sigortaları
 • Hayvancılık İşletme Ekonomisi
 • Hayvansal Üretim ve Planlama
 • Hayvan Sağlığı Ekonomisi
 • Hayvancılık Üretim Alt Sektörlerine İlişkin Analizler
 • Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık
 • Kırmızı Et Sanayi
 • Süt Sanayi
 • Kanatlı Ekonomisi
 • Arıcılık ve Su Ürünleri
 • AB-Türkiye Hayvancılığı
 • Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeciliği
 • Hayvansal Ürünler Pazarlaması ve Üretici Örgütlenmesi
 • Sürü Yönetimi ve Klinik İşletmeciliği
 • Sürdürülebilir Hayvancılık ve Kırsal Ekonomik Kalkınma

test
Kongre Oteli
Spice Hotel&SPA,
(www.spice.com.tr)
Antalya / Belek

Katılım Ücretleri

Katılımcı Kayıt Ücretleri
Öğretim Üyesi ve Elemanları 350TL
Diğer Araştırmacı ve Çalışanlar 350TL
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi 250TL
Dış Katılımcı Ücreti (Günlük 09:00-18:00 Saatleri Arası) 250TL

* Verilen fiyatlara KDV dahildir. Lütfen ücreti yatırdığınıza ilişkin dekontu kongre bilimsel sekreteryasına elektronik posta olarak göndermeyi unutmayınız.

Kongre Konaklama Ücretleri

Oda Seçeneği Fiyatı
Tek Kişilik Oda (3 Gece 4 Gün, Kişi başı Her şey dahil) 940,00₺
Çift Kişilik Odada Kişi Başı Ücret (3 Gece 4 Gün, Kişi başı Her şey dahil) 720,00₺

*Verilen fiyatlara KDV dahildir. Lütfen kayıt ve konaklama ücretini yatırdığınıza ilişkin dekontu kongre bilimsel sekreteryasına elektronik posta olarak göndermeyi unutmayınız.
Kongre katılımcılarının paket olarak (3 gece - 4 günlük) konaklama yapması gerekmektedir.

Organizasyon Sekreteryası ve Kayıt

Saltur Turizm (www.saltur.com.tr)

Kongre Katılım ve Konaklama Ücretleri için Hesap Numarası

KONGRE HESAP BANKA ŞUBE ŞUBE KODU HESAP NO IBAN
2.ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ SALTUR İŞ BANKASI TL BAŞKENT TİCARİ ŞUBE 4398 2508 TR91 0006 4000 0014 3980 0025 08
İŞ BANKASI EUROBAŞKENT TİCARİ ŞUBE43982016TR48 0006 4000 0024 3980 0020 16
ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM

28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 09.30

İstiklal Marşı

Saygı Duruşu

Kongre Başkanı Açılış Konuşması

Birinci Oturum

28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 10.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin SAKARYA

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Engin SAKARYA

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Hayvansal Üretimde Uygulanan Ekonomik Politikalarının Yapısal Değişim Analizinin Araştırılması (1969-2006)

Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ

(Selçuk Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye'de Süt Sanayiinde Mevcut Yapısal Durum ve Üretim

Prof. Dr. Yavuz CEVGER

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye Kırmızı Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Sorunlar ile çözüm Önerileri

Levent GENç

(Türkiye Ziraat Odaları Birliği)

Kırmızı Et Mamülleri İmalat İşletmelerinde Genel Durum ve Sorunlar

Araş. Gör. Murat POLAT

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

Yemek (12.30-13.30)

 

İkinci Oturum

28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 13.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz CEVGER

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Hereford, Limuzin ve Şarole Irkı Sığırların Besi Performansları ve Ekonomik Analizi

Doç. Dr. Savaş SARIÖZKAN

(Erciyes Üniv. Veteriner Fak.)

İstanbul'un çatalca İlçesindeki Mandacılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi

Doç. Dr. Ferhan KAYGISIZ

(İstanbul Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye'de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi

Doç. Dr. Yılmaz ARAL

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Konya İlinde Yumurta Tavuğu Yetiştiren İşletmelerin Teknik ve Ekonomik Etkinlikleri ve Etkinlik Üzerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Araş. Gör. Nurşen DOĞAN

(İstanbul Üniv. Veteriner Fak.)

Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saltuk ARIKAN

(Fırat Üniv. Veteriner Fak.)

çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

 

Poster Sunumları ve Stand Alanlarının Gezilmesi

(16.00-17.00)

 

Üçüncü Oturum

29 Nisan 2017 Cumartesi, Saat: 09.30

Bildiri Başlığı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ

Sunumu Yapacak Kişi

Türkiye'nin Avrupa Birliği’nden Sağladığı Mali Destekler: IPA Örneği

Prof. Dr. Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ

(Adnan Menderes Üniv. Veteriner Fak.)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları

Murat SAYDAM

(Selçuk Üniv. Veteriner Fak.)

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı

Yrd. Doç. Dr. Emin Ertan GÖKHAN (Fırat Üniv. Veteriner Fak.)

Kırsal Kalkınma Bölgelerinde Küçükbaş Hayvan Sürülerinin Sürdürülebilir Ekonomik Verimliliklerinin Güvenli Hayvansal Gıda Üretimi Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK

(Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak.)

Hayvansal Üretimde Faaliyet Gösteren Üretici Örgütlerinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler

Dr. Nezaket CÖMERT

(GTHB-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)

Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı Politikasındaki Gelişmeler ve Yeni Yasa

Işık ERŞAN

(GTHB-AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

Yemek (12.30-13.30)

 

Dördüncü Oturum

29 Nisan 2017 Cumartesi, Saat: 13.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İ. Safa GÜRCAN

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Veri Zarflama Analizi ile Koyunculuk İşletmelerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Yozgat İli Örneği

Doç. Dr. Aytaç AKçAY

(Erciyes Üniv. Veteriner Fak.)

Sosyo-Ekonomik Faktörlerin çiftlik Hayvanlarında Genetik çeşitlilik Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Bengi çINAR KUL

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Sayısının Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve İleriye Yönelik Projeksiyonu

Dr. Doğukan ÖZEN

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Ardahan İli Arıcılık İşletmelerinin Sorunları ve Beklentileri

Doç. Dr. Erol AYDIN

(Kafkas Üniv. Veteriner Fak.)

TARSİM Arılı Kovan Sigortası Uygulamaları; TR32 Bölgesi Örneği

Dr. Mustafa Bahadır çEVRİMLİ

(Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

 

Beşinci Oturum

29 Nisan 2017 Cumartesi, Saat: 15.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Kenan TÜRKYILMAZ

Bildiri Başlığı

Sunumu Yapacak Kişi

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Düzeyinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Hasan çİçEK

(Afyon Kocatepe Üniv. Veteriner Fak.)

Süt Sığırcılık İşletmelerinde Mastitisten Korunma ve Tedavi Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Saha çalışması Sonuçları

Yrd. Doç. Dr. Hakan MURAT

(Cumhuriyet Üniv. Veteriner Fak.)

Ekonomi Perspektifinden Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Postpartum Dönemde Görülen Bazı Hastalıkların Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şener YILDIZ

(Dicle Üniv. Veteriner Fak.)

Göçer Keçi Yetiştiriciliğinin Modern Süt Keçisi Yetiştiriciliğine Dönüşümünün Bölge Hayvansal Üretimine Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK

(Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak.)

Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı

Yrd. Doç. Dr. Seyfettin TUNCEL

(Kırıkkale Üniv. Veteriner Fak.)

çay-Kahve Molası (15 dk.)

Soru ve Tartışma (30 dk.)

Sponsorluk dosyası için tıklayınızSponsorluk talepleriniz için info@hayvancilikekonomisi2018.com adresinden iletişime geçiniz.KONGRE BİLİMSEL SEKRETARYA
Doç.Dr. Aytaç AKÇAY: +90(505) 502-5823
Mehmet KÜÇÜKOFLAZ: +90(533) 736-6693
Burak Rahmi YALÇIN: +90(553) 922-3838

ORGANİZASYON SEKRETARYASI


Saltur Turizm
Tel: +90(312) 425-1333
Fax: +90(312) 425-7137
Email:info@hayvancilikekonomisi2018.com
Web: www.salturmice.com
Adres : Atatürk Bulvarı No: 175/8 06680 Kavaklıdere – Ankara

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Engin SAKARYA, Arzu GÖKDAİ, Tuğba SARIHAN ŞAHİN, Oğuz ALTIN)

Hayvansal Üretimde Uygulanan Ekonomik Politikalarının Yapısal Değişim Analizinin Araştırılması (1969-2006) (Aytekin GÜNLÜ, Burak MAT)

Türkiye’de Süt Sanayiinde Mevcut Yapısal Durum ve Üretim (Ahmet Cumhur AKIN, Yavuz CEVGER)

Türkiye Kırmızı Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Sorunlar ile çözüm Önerileri (çağrılı Bildiri) (Levent GENç)

Kırmızı Et Mamülleri İmalat İşletmelerinde Genel Durum ve Sorunlar (Murat POLAT, Yavuz CEVGER)

Hereford, Limuzin ve Şarole Irkı Sığırların Besi Performansları ve Ekonomik Analizi (Savaş SARIÖZKAN, Aytaç AKçAY, Mehmet FİDANCI, Kaan M. İŞCAN)

İstanbul’un çatalca İlçesindeki Mandacılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi (Ferhan KAYGISIZ, Atıf EVREN, Ömür KOçAK, Mehmet AKSEL, Talat TAN)

Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi (çağrılı Bildiri) (Yılmaz ARAL, Mehmet Saltuk ARIKAN, Ahmet Cumhur AKIN, Mustafa Bahadır çEVRİMLİ, Murat POLAT, Yavuz CEVGER, Arzu GÖKDAİ)

Konya İlinde Yumurta Tavuğu Yetiştiren İşletmelerin Teknik ve Ekonomik Etkinlikleri ve Etkinlik Üzerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Nurşen DOĞAN, Ferhan KAYGISIZ)

Muğla İli Kültür Balıkçılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi (çağrılı Bildiri) (Mehmet Saltuk ARIKAN, Yılmaz ARAL)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden Sağladığı Mali Destekler: IPA Örneği (M. Kenan TÜRKYILMAZ, İbrahim ÖZTÜRK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları (Murat SAYDAM, Aytekin GÜNLÜ, Burak MAT)

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı (Emin Ertan GÖKHAN)

Kırsal Kalkınma Bölgelerinde Küçükbaş Hayvan Sürülerinin Sürdürülebilir Ekonomik Verimliliklerinin Güvenli Hayvansal Gıda Üretimi Üzerine Etkileri (Kadir KIRK, Tuğba CEBECİ)

Hayvansal Üretimde Faaliyet Gösteren Üretici Örgütlerinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler (Nezaket CÖMERT, Mehmet Erhan EKMEN)

Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı Politikasındaki Gelişmeler ve Yeni Yasa (Işık ERŞAN, Engin SAKARYA)

Veri Zarflama Analizi ile Koyunculuk İşletmelerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Yozgat İli Örneği (çağrılı Bildiri) (Aytaç AKçAY, Elif çELİK, Savaş SARIÖZKAN)

Sosyo-Ekonomik Faktörlerin çiftlik Hayvanlarında Genetik çeşitlilik Üzerine Etkisi (çağrılı Bildiri) (Bengi çINAR KUL)

Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Sayısının Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve İleriye Yönelik Projeksiyonu (çağrılı Bildiri) (Doğukan ÖZEN)

Ardahan İli Arıcılık İşletmelerinin Sorunları ve Beklentileri (Erol AYDIN,  Pınar DEMİR, Kemal Yazıcı, Turgut KIRMIZIBAYRAK)

TARSİM Arılı Kovan Sigortası Uygulamaları; TR32 Bölgesi Örneği (Mustafa Bahadır çEVRİMLİ, Engin SAKARYA)

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Düzeyinin Belirlenmesi (Hasan çİçEK, Murat TANDOĞAN, İlkay DOĞAN)

Süt Sığırcılık İşletmelerinde Mastitisten Korunma ve Tedavi Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Saha çalışması Sonuçları (Hakan MURAT)

Ekonomi Perspektifinden Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Postpartum Dönemde Görülen Bazı Hastalıkların Etkileri (Ahmet Şener YILDIZ)

Göçer Keçi Yetiştiriciliğinin Modern Süt Keçisi Yetiştiriciliğine Dönüşümünün Bölge Hayvansal Üretimine Katkıları (Kadir KIRK, Tuğba CEBECİ)

Ankara İli Saanen Irkı Keçicilik İşletmelerinde Yetiştiricilik Özellikleri, Süt Üretim Maliyetleri ve Pazarlama Yapısı (Seyfettin TUNCEL, Yılmaz ARAL, Tuğba SARIHAN ŞAHİN, Mehmet Saltuk ARIKAN)

 

 

POSTER BİLDİRİLER

Hayvancılık Sektörü Bazı İşgücü Özelliklerinin ve Kurumsal İş Tatmininin Değerlendirilmesi (Berrin ŞENTÜRK)

Perakende Balık Satışı Yapan İşletmelerin Teknik ve Mali Durumu: Hatay ili örneği (Mehmet Ferit CAN)

Türkiye ve AB Hayvancılık Politikalarının Etkileşim Süreci ve Olası Sonuçları (Mehmet Ferit CAN)

Sığırlarda Hypodermosis (Nokra) ve Deri Sektörüne Ekonomik Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Engin SAKARYA, Muharrem SATAR, Oğuz ALTIN, Haldun İDACI)

Sığır Besiciliğinde Canlı Ağırlık ve Karkas Et Maliyetlerinin Güncel Veriler Üzerinden Hesaplanması (Haldun İDACI, Yılmaz ARAL, Sıtkı çETİN)

Türkiye’de Tavuk Eti Sektörünün Üretim, Tüketim ve Dış Ticaret Yapısı (Murat TANDOĞAN, Hasan çİçEK)

İzmir Tire Süt Kooperatifine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sorunları İle İlgili Anket çalışması (Ferda YILDIRIM, Neslihan KAMANLI CAN)

Türkiye Süt Sığırcılığında çiğ Süt Üretim ve Pazarlama Aşamalarında Yaşanan Sorunlar İle çözüm Önerileri (Oğuz ALTIN, Yılmaz ARAL)

Sığır Besiciliğinde Karlılığı Etkileyen Teknik ve Ekonomik Faktörler (Ömer GEZGİNç, Burak MAT)

Hayvancılık Sektöründe Kooperatifçiliğin Yeri ve Önemi (Engin SAKARYA, Oğuz ALTIN)

Türkiye’de Son Dönemde Uygulanan Hayvancılık Desteklemeleri ve Sektörel Etkilerinin İncelenmesi (Yağmur ERMİŞ)

Süt Sığırcılık İşletmelerinin Şap Hastalığına İlişkin Uygulamaları (Pınar DEMİR, Erol AYDIN, Kadir BOZUKLUHAN)

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Tek Düzen Hesap Planı 7/A ve 7/B Uygulamaları (Recep KEçECİ, Burak MAT)

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ayak Hastalıkları ve Ekonomik Etkileri (Sıtkı çETİN, Burak MAT, Fidan Didem ŞİŞMAN)